Gobio_1zaaikaart_def

Binnen het cluster Inhoudstoffen gaat Drema Waterbehandeling met partners een nieuw apparaat uitgebreid inzetten, dat producten vriesdroogt met behulp van magnetron technologie. Deze innovatieve methode kent grote voordelen ten opzichte van de conventionele technieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van verwarmde platen. Kwetsbare producten, zoals kruiden en algen, kunnen met de nieuwe technologie snel, onder lage temperatuur gevriesdroogd worden, waarbij inhoudstoffen bewaard blijven en het risico op beschadiging klein is.

Na het oogsten van plantaardig materiaal vinden er vaak biochemische processen in het plantmateriaal plaats, die zorgen dat veel inhoudstoffen verloren gaan, of worden omgezet in minder bruikbare stoffen. Door het product direct na oogsten in te vriezen of het water te verwijderen, vinden deze (afbraak) processen niet plaats en blijven de inhoudsstoffen behouden. De verdampingsenergie die nodig is voor het vriesdrogen, wordt bij de huidige methoden bereikt door het product onder lage druk in contact te brengen met verwarmde platen. De verdampingsenergie wordt dan via het oppervlak in het te drogen product gebracht. Door de lokaal hoge temperaturen die dit oplevert kunnen producten beschadigen. Het cluster Inhoudstoffen bestaande uit de partners Drema, Innovative Fresh Concepts; Ceinos; Prisna; Koppert Cress en Algae Fargate, gebruiken de nieuwe vriesdroogtechnologie die vriesdroogt bij lage druk, ondersteund door magnetron technologie. De benodigde verdampingsenergie wordt direct in het product gebracht, zonder geleiding van een oppervlak. Omdat alle energie gebruikt wordt voor het vriesdrogen, loopt de temperatuur niet op. Zo kan er bij lage temperatuur (bijv. -20C̊) toch snel gedroogd worden, en lopen producten minder kans beschadigd te raken.producten vriesdroogt met behulp van magnetron technologie. Deze innovatieve methode kent grote voordelen ten opzichte van de conventionele technieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van verwarmde platen. Kwetsbare producten, zoals kruiden en algen, kunnen met de nieuwe technologie snel, onder lage temperatuur gevriesdroogd worden, waarbij inhoudstoffen bewaard blijven en het risico op beschadiging klein is.

Het gebruik van deze  innovatieve techniek is een mooie start voor de samenwerking binnen het cluster Inhoudstoffen van Gobio!. De techniek kent grote voordelen voor kwetsbare producten zodat productgroepen zoals kruiden, algen en verschillende soorten plantmateriaal makkelijk gebruikt kunnen gaan worden voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen in bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. Momenteel wordt gestart met enkele proefproducties van verschillende productgroepen om te bepalen voor welke producten de technologie geschikt is. Daarnaast wordt gedurende de samenwerking gekeken naar verdere voorwaarden voor marktimplementatie. Welke producten of productgroepen hebben voordeel bij deze technologie? De eerste zaaiing is begonnen, en de samenwerking kan nu verder groeien.