Nieuws

Studenten zoeken naar alternatieve teelten voor Veenweidegebied

Studenten zoeken naar alternatieve teelten voor Veenweidegebied

Adviseur Arielle de Jong van de Kamer van Koophandel is eind oktober naar de onderzoekspresentatie geweest van 6 studenten van Wageningen University.

2014 foto studenten veenweidegebied

In opdracht van het Veenweiden Innovatiecentrum (Vic) hebben de studenten onderzocht: “Welke nieuwe teelten kunnen voor de dreigende wateroverlast in het Westelijk Veenweidegebied een kans bieden?” Centraal staat het tegen gaan van de bodemdaling in het veenweidegebied. Wanneer die bodemdaling sterk kan worden vertraagd of gestopt is ook de wateroverlast geen probleem meer. Natte teelten hebben daar waarschijnlijk geen last van, maar juist voordeel (kans). Daardoor kan Wateroverlast in het veenweidegebied, van bedreiging een kans worden De studenten concluderen dat er meerdere gewassen geschikt zijn om daar geteeld te worden. De marktkansen van die gewassen moeten nog verder worden uitgezocht.

Arielle de Jong: “Het zou mooi zijn als de gewassen een verbinding leggen met de lokale economie, bijvoorbeeld dienen als veevoer voor de gevestigde boeren of als grondstoffen voor voeding of farmacie. Vanuit mijn rol als KvK-adviseur binnen het project biobased economy heb ik met allerlei verschillende partijen contact. Zo kon ik deze studenten koppelen aan het Innovatiecentrum.”

Joke Stoop heeft de opdracht vanuit het VIC begeleid: “Dit onderzoek past goed bij één van de speerpunten van ons Innovatiecentrum, namelijk “Ontwikkeling nieuwe teelten”. Wij brengen mensen uit verschillende invalshoeken bij elkaar om alle zaken die hiermee te maken hebben in kaart te brengen. Het onderzoek van de studenten brengt ons weer nieuwe informatie en een stap verder naar concrete oplossingen.”

Heeft u ook innovatieve ideeën die (nog) niet tot volwaardige projecten leiden, omdat u niet de tijd en de creatieve energie kunt vrijmaken om ze uit te werken? Of heeft u vragen of onopgeloste problemen waar u niet aan toe komt? Studenten van Wageningen University kunnen wellicht een oplossing bieden. Kijk voor meer informatie op de website van de WUR.