Nieuws

Praktijkproef met TopSurf groot succes!

Praktijkproef met TopSurf groot succes!

Woensdag 24 september jl. werd in de Krimpenerwaard, onder grote belangstelling de eerste praktijkproef TopSurf Gobio_2groeikaart_defgehouden. Topsurf is een grondverbeteraar (toemaakdek ‘+’), die bestaat uit lokaal aanwezige organische reststoffen/producten tijdens het vervaardiging proces. Naar Topsurf zijn diverse (literatuur) studies gedaan. Het concept blijkt in de praktijk goed te werken, tot enthousiasme van alle aanwezigen. Zowel de agrariërs als de overige belangstellenden zijn het eens over de toegevoegde waarde van TopSurf en de slagingskans van  het concept. De vraag nu is wanneer toepassing op grote schaal mogelijk is.

topsurf1

Foto: VisualAspects

Topsurf in de praktijk

Tijdens de eerste praktijkproef werd rundermest vermengd met bagger en gedeeltelijk met plantaardig materiaal.  Hierna scheidde een geavanceerde machine de vaste van de vloeibare delen. Het resulterende organische mengsel van vaste delen is het product TopSurf. Boeren kunnen dit gebruiken voor hun land. Dit draagt niet alleen bij aan een versterkte toplaag, maar zorgt ook voor een gezondere bodemnatuur,  een beperking van broeikasgasemissies en compensatie van bodemdaling.

TopSurf is maatwerk

Er is geëxperimenteerd met verschillende verhoudingen mest en bagger. De verschillende gemaakte mengsels worden nu onderzocht in laboratoria om te kijken naar de uiteindelijke samenstelling van TopSurf. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezige nutriënten en mineralen. Met deze informatie wordt het mogelijk niet alleen verschillende recepturen voor agrariërs te maken maar ook voor andere grondgebruikers. TopSurf is maatwerk. Dit is belangrijk, omdat op iedere grondsoort of perceel een andere samenstelling van het product optimaal is. Met de praktijkproef in de Krimpenerwaard is een grote stap gezet richting de succesvolle ontwikkeling van het TopSurf concept.

topsurf2
Foto: VisualAspects

Nabije toekomst

Binnenkomt  komen er nog meer proeven, zodat de TopSurf recepturen kunnen worden uitgebreid. Hiermee zal het concept zowel door agrariërs als andere grondgebruikers kunnen worden toegepast. Het bedrijvencluster dat TopSurf ontwikkelt bestaat uit: Baars-Namicon, MH WaterZaken, 10 boeren, Maverko, PPP-Agro advies en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Daarnaast wordt dit initiatief ondersteund vanuit het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel), dat ook helpt met begeleiding en een financiële bijdrage.

Wilt u meer weten over TopSurf of het bedrijvencluster? Kijk dan op de website http://www.topsurfland.nl of neem contact met ons op.

 

Projectpartners:

Baars-Namicon

MH Waterzaken

10 boeren

PPP-Agroadvies

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Maverko

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met Herman Hartgers.

06 46 74 81 05
herman.hartgers@kvk.nl