PORTFOLIO DETAIL 

Veel Zuid-Hollandse ondernemers op Biobased Business Development Dag 2014

Delen

Donderdag 9 oktober vond in Roosendaal alweer de derde editie plaats van de Biobased Business Development Dag (BBDD). Ook veel ondernemers uit Zuid-Holland, die inspelen op de transitie naar een groene economie, waren hierbij aanwezig. De ondernemers illustreerden de breedte van een biobased economy – van duurzame bouwmaterialen tot groene chemie uit suikerbieten. Het project Go Bio!, uitgevoerd door de Kamer van Koophandel, is bij veel van de ondernemersinitiatieven betrokken. Hieronder volgt een beknopte samenvattting van enkele presentaties op de BBDD.

BDD1
Go Bio! informatiestand voor ondernemers

Het bedrijf DSD mocht een plenaire presentatie verzorgen over hun Betaprocess-technologie. Daarnaast demonstreerde DSD bij de Biobased Experience een mini-Betaprocess. Betaprocess is een doorbraaktechnologie en maakt het mogelijk om een suikerbiet in zijn geheel te verwerken – de zogenaamde ‘direct processing’ techniek. Het is een gepatenteerde technologie waarbij de cellen van de suikerbiet tot explosie worden gebracht. Vezels, celwanden en celmembranen worden hierbij opengelegd, waardoor bacteriën en enzymen sneller toegang krijgen tot de inhoudstoffen. Op deze manier verloopt de fermentatie sneller en efficiënter. De verwachting is dat Betaprocess op termijn zelfs hoogwaardige bio-componenten op rendabele wijze kan extraheren. Met deze bio-componenten wordt ingespeeld op de wensen van de voedselverwerkende- en chemische industrie, om op basis van groene inhoudstoffen de productie te vergroenen.

 

BBD2
Cees van Loon presenteert namens DSD het Betaprocess

Ook Mark Hensen (MH Waterzaken) en Loek van Kersbergen (Namicon), betrokken bij het innovatieve concept TopSurf, waren aanwezig op de BBDD. Bij een stand konden geïnteresseerden het product zien en aanvullende uitleg krijgen.  TopSurf bevat organische grondstoffen en is een innovatief concept dat boeren kunnen gebruiken voor hun land. Het draagt bij aan een versterkte toplaag, compenseert bodemdaling en zorgt voor een meer gezonde bodemnatuur. Het innovatieve en gebalanceerde ‘TopSurfdek’ maakt gebruik van lokaal aanwezige organische restproducten, zoals mest, baggerslib en plantmateriaal. TopSurf levert dus niet alleen toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemers zelf, maar ook voor de waterschappen, overheden, milieuorganisaties en burgers. Zo profiteert iedereen van een duurzamer water- en bodembeheer waarmee onze natuur- en cultuurlandschap aantrekkelijk en gezond blijft. Ook blijft het landschap op deze manier economisch rendabel.

 

BBD5
Veel belangstelling bij de stand van TopSurf voor het innovatieve concept

In de ochtend van de BBDD vond een speciale sessie plaats over de financiering van biobased innovaties. Tom Bakker van TBT Consultancy hield een inleidend verhaal over zijn ervaringen bij het verkrijgen van financiering. Aan de hand van het innovatieproces van DSD liet Tom zien wat er zoal bij het traject komt kijken. Een cruciale fase voor veel trajecten blijkt de zogenaamde ‘valley of death’ te zijn – waarbij een ondernemer op zoek is naar financiering voor opschaling van zijn initiatief, maar moeite heeft om dit te verkrijgen vanwege een onbewezen technologie. Verder werden een aantal aanbevelingen gedaan om een investeerder te overtuigen om een innovatie te financieren.

 

BBD3
Tom Bakker (TBT Consultancy) verteld over het financieren van biobased innovaties