Proton Ventures 

Proton Ventures

Duurzame ammoniak: Een kans voor de chemie en de landbouw

Ammoniak (NH3) is een belangrijke grondstof voor diverse chemische producten en vooral kunstmest maar kan ook gebruikt worden als brandstof. Veel grote bedrijven gebruiken het in hun productieproces. Van oudsher wordt ammoniak gemaakt uit aardgas (methaan), hetgeen een fossiele grondstof is. Uit het oogpunt van duurzaamheid zijn fossiele grondstoffen niet gewenst: denk hierbij aan de klimaatverandering en uitputting van de bodemschatten. Proton Ventures uit Schiedam, gevestigd op een fraaie locatie langs de Nieuwe Waterweg, heeft een proces ontwikkeld om op relatief kleine schaal ammoniak uit non-fossiele grondstoffen te produceren. Uitgebreide toepassing van dit proces zou een doorbraak betekenen voor zowel het bedrijf als voor de toepassing van ammoniak in zowel de chemische industrie, de energie business (voor duurzame opslag van energie) als de agrarische sector.

 

Symbiose van biobased en cleantech

Een probleem bij het gebruik van hernieuwbare energie – zoals wind- en zonne-energie – is de onregelmatigheid. De opgewerkt energie kan van moment op moment verschillen, hetgeen kan leiden tot fluctuaties op het netwerk. Het opslaan of bufferen van energie is daarom noodzakelijk. Nog beter is het opslaan van de energie in duurzame grondstoffen. Omdat Proton er in is geslaagd om op relatief kleine schaal ammoniak rendabel te produceren kan het overschot aan (goedkope) energie gebruikt worden om ammoniak te produceren. Eén van de opties is eerst water (H2O) te splitsen in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Het ontstane waterstof kan ook ingezet worden als schone brandstof maar het is economisch interessanter om er ammoniak (NH3) van te maken. Naast waterstof is er dan stikstof nodig dat in grote mate beschikbaar is in de lucht.

Ook kan waterstof verkregen worden door de pyrolyse van hout en/of houtsnippers. Proeven die momenteel gaande zijn in Nederland en Latijns-Amerika wijzen uit dat dit proces niet alleen economisch concurrerend kan worden maar ook  maar ook een significant positief milieu-impact heeft. Er wordt dan geen fossiele grondstof meer gebruikt voor de productie van ammoniak maar er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kort cyclische koolstofkringloop. Deze symbiose van cleantech in combinatie met biobased-technologie levert daarom een innovatie op die een biobased economy weer een stapje dichterbij brengt.

 

Innovatie Pionier

Om dit innovatieve project te realiseren was Proton Ventures genoodzaakt om extra expertise en capaciteit aan te trekken. Met behulp van de loonkosten-subsidie uit het project Go Bio (de Innovatie Pionier-regeling) werd het Proton mogelijk gemaakt om de expert David Garcia aan zich te verbinden. Volgens Hans Vrijenhoef (directeur Proton) zou het project zonder deze regeling vrijwel zeker vertraging hebben opgelopen door een gebrek aan kennis en tijd. Daarnaast stelde de regeling Proton in staat om het business model van de innovatie verder uit te werken. “Dankzij de Innovatie Pionier regeling kon Proton dit innovatie proces verder uitwerken, wat voor ons bedrijf nieuwe toekomstperspectieven biedt”, aldus dhr. Vrijenhoef.