Bijeenkomst 

Kennisarena: Biobased kansen voor bollentelers en vaste plantenkwekers

Delen

Op 13 mei 2014 vond de succesvolle Kennisarena plaats bij het IDC Bollen & Vaste planten in Lisse.
Ruim 60 aanwezigen hebben om te beginnen de presentatie “Oriëntatie op Biobased Economy” van Gerard van Oosten (InHolland) gevolgd, daarna heeft iedereen zijn bijdrage geleverd in de workshops. In de pauzes was er veel belangstelling voor de interessante tentoonstelling “Biobased Bollen en Vaste planten.”

Op www.gobio.nu/lisse is een speciale “aftersite” ingericht.