Bijeenkomst 

GoBio! Meeting

SERVICES GIVEN

Bijeenkomsten

Delen

Go Bio! Meeting laat zien dat MKB-ondernemersstaan te trappelen om bio-business op te starten

Een regionale bijeenkomst van het Zuidhollandse biobased stimuleringsprogramma Go Bio! leverde een volle zaal ondernemers, adviseurs en beleidsmakers op. Een ding werd maar weer eens duidelijk, biobased leeft erg aan de aanbodkant van de biobased economie, bedrijven staan te trappelen om business op te starten en er doemen steeds meer kansen op aan de groene horizon. Organisator Kamer van Koophandel noteerde alle vragen en gaat   MKB-ers verder stimuleren om aan de slag te gaan met de productie, bewerking en verwerking van biomassa tot biogrondstoffen en bio-eindproducten.

Volgens projectleider ‘Go Bio!’Koen Knol van de Kamer van Koophandel biedt Zuid-Holland MKB-ondernemers prima kansen op het gebied van de bio-economie. Volgens Knol ontbreekt het veel ondernemers echter aan de juiste expertise, kennis en het netwerk om dit perspectiefrijke thema te vertalen naar hun eigen onderneming..”Met Go Bio! helpen we bedrijven hiermee. Als onderdeel van deze stimuleringsregeling wordt een breed palet aan activiteiten ontwikkeld om MKB-ondernemers te stimuleren om het thema nog steviger te omarmen en er concreet mee aan de slag te gaan.”

Biobased verdubbelen
Jan Uit den Boogaard, portefeuillehouder Economische Zaken van de regio Holland Rijnland verwoordde het prima: “We moeten loskomen van fossiele brandstoffen. Om de biobased economy meer impulsen te geven gaan we samenwerken met de Greenports hier in de regio zoals Bollenstreek en Boskoop, het Biosciencepark en de boeren hier in het Groene Hart.” De provincie Zuid-Holland is niet minder enthousiast over de kansen van een groene economie: Carolien Huisman, adviseur biobased economy: “We zien kansen om de toegevoegde waarde van biobased aan de Zuidhollandse economie de komende jaren te verdubbelen naar 900 miljoen euro.

Veel ideeën
Het borrelde van de ideeën en in sommige gevallen is een idee  al omgevormd tot een product. Denk aan Onderneemster Marga Mooren van Wei4all uit Rijpwetering die een zuiveldrank heeft ontwikkeld uit wei dat normaal een restproduct is bij kaas maken. Arthur Kroon van Algea Food & Fuel BV vertelde dat ze op grote schaal algen gaan kweken bij DSM in Delft. Lely Industries uit Maassluis meldde nog dat het komt met een mobiele mestverwerkingsinstallatie.

Succes
Er werden diverse relaties aangeknoopt waardoor deze ontmoeting binnen Go Bio! een succes genoemd kan worden.

Go Bio! Is een initiatief van de Kamer van Koophandel, Gemeente Rotterdam en de provincie Zuid Holland met medewerking van InnovationQuarter en wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).