Bijeenkomst 

Direct Conversion met BioSolar Cells

SERVICES GIVEN

Bijeenkomsten

Delen

Op 13 mei 2014 vond in Plant One te Rotterdam een bijeenkomst plaats over het onderzoeksproject BioSolar Cells. In dit onderzoeksproject werken 38 bedrijven en 9 Nederlandse onderzoeksinstellingen samen aan een efficiënte benutting van de energie uit zonlicht – gericht op de productie van brandstof en grondstoffen voor de chemische industrie.

Het principe dat centraal staat om deze ambitie te realiseren is fotosynthese. Fotosynthese gaat uit van de energie die de zon genereert; een enorme, schone en oneindige energiebron. Op dit moment kan via zonne-energie al elektriciteit worden opgewekt, bijvoorbeeld via zonnecellen en zonnecentrales. BioSolar Cells wil echter nog een stap verder gaan en ook componenten aan de chemische industrie leveren door rechtstreekse conversie van zonlicht in stoffen met behulp van CO2  en water.

De mogelijkheden voor fotosynthese werden tijdens 5 korte pitches gepresenteerd:

1. De productie van waterstof met behulp van kunstmatige fotosynthese

2. Fotosynthetiserende cyanobacteriën als ‘cell factories’

3. De productie van algen in AlgaeParc

4. Designer moleculen uit planten

5. Enzymatische conversie van CO2

Het evenement werd georganiseerd op initiatief van BioSolar Cells en in samenwerking met: Kamer van Koophandel, Deltalinqs, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en InnovationQuarter.

Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Bob Weehuizen:

Adviseur KvK
Bob Weehuizen
bob.weehuizen@kvk.nl
06-22907387