PORTFOLIO DETAIL 

Biobased Packaging Innovations

Delen

De uitdaging

Het is geen toeval dat Caroli Buitenhuis met Biobased Packaging Innovations (hierna: BPI) actief is op het vlak van duurzaam ondernemen. Eerder wist zij succesvol het concept de TassenBol op de markt te brengen, waarmee consumenten hun afgedankte plastic tassen een nieuwe bestemming kunnen geven. De ervaringen die zij heeft opgedaan met de TassenBol hebben haar geïnspireerd om een nog grotere uitdaging te tackelen, namelijk de enorme vervuiling  die wordt veroorzaakt door verpakkingen van producten. BPI ziet biobased verpakkingsmaterialen als een belangrijke route richting een meer duurzame wereld. Als netwerk-organisatie heeft BPI zich drie concrete doelen gesteld, namelijk: (1) het informeren over biobased verpakkingen en –materialen, (2) het maken van een verbinding tussen vraag en aanbod en (3) het versnellen van biobased innovaties in de verpakkingsmarkt. BPI beschikt in Amsterdam over een Informatie & Expo Centre waar diverse typen biobased verpakkingen in allerlei soorten en maten worden getoond.

 


De kracht van de bioverpakkingen

In 2014 heeft BPI op verzoek van het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) een kenniscluster van 6 bedrijven begeleid. Het doel van het Kenniscluster “De kracht van Bio-verpakkingen” was om een strategie bepalen om een bredere bekendheid te geven aan (de toepassingsmogelijkheden van) biobased verpakkingen gericht op zowel afnemers als consumenten. Thema’s die aan bod kwamen tijdens de sessies met bedrijven waren: trends en ontwikkelingen, obstakels voor marktintroductie bioverpakkingen, unique selling points en succesvolle bedrijfsstrategieën. Interessante uitkomst van het traject was dat bedrijven (zowel productie als verpakkers) elkaar beter hebben leren kennen en zo meer begrip konden ontwikkelen voor elkaars uitdagingen. Daarnaast bleek dat gebruik maken van een bioverpakking diverse voordelen voor een bedrijf met zich meebrengt, zoals: hogere merkwaarde, toegenomen consumenten vertrouwen en een kostenbesparing door lagere verpakkingsbijdrage. Het is zelfs aangetoond dat bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben in de afgelopen jaren van economische crisis een bovengemiddelde economische groei wisten te behalen.

 

Informeren en inspireren

Naast het begeleiden van een kenniscluster, heeft BPI in december 2014 ook een inspiratiedag verzorgt bij de Haagsche Hogeschool. Studenten van de Minor Sustainable Packaging Design kwamen op deze dag in aanraking met bioverpakkingen en leerden hoe je kan ontwerpen met duurzame materialen. Het programma bestond aan een aantal lezingen en een ontwerp opdracht. De dag resulteerde in diverse mooie en creatieve voorstellen die aantonen dat er een mooie toekomst is weggelegd als toekomstige generaties biobased verpakken als uitgangspunt gaan nemen.

 

Waarde Go Bio!

Caroli Buitenhuis is erg positief als haar gevraagd wordt over de bijdrage van Go Bio! aan de hierboven beschreven activiteiten. “Het project heeft partijen niet alleen samengebracht, maar ook verder geholpen in hun ontwikkeling richting een biobased economy. Zo hebben we gezamenlijk onze kennis over biobased verpakkingen verder kunnen brengen. Zonder Go Bio! was dit zeker op korte termijn niet gelukt”. Caroli is naast BPI inmiddels ook gestart met Holland Bioplastics: een nieuw initiatief om in samenwerking met bioplastics producenten en –verwerkers de toepassings- en marktmogelijkheden voor bioplastics  te vergroten en bioplastics in Nederland definitief op de kaart te zetten.