PORTFOLIO DETAIL 

Biobased inkopen in Zuid Holland

Delen

Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) is betrokken bij een nieuw initiatief om regionale overheden in de Provincie Zuid-Holland meer bewust te maken en te stimuleren rondom het gebruik van biobased materialen. Overheden zijn immers ook afnemers en opdrachtgevers en kunnen in die hoedanigheden de ontwikkeling van de biobased economy in de provincie ondersteunen.

biobased
Biobased kartonnen bekers die na gebruik in GFT bak kunnen worden gecomposteerd

Uit ervaringen in de provincie Zeeland blijkt dat provinciale en gemeentelijke overheden weliswaar positief staan tegenover het gebruik en de inkoop van biobased producten en materialen, maar dat het daadwerkelijk aanschaffen ervan in de praktijk om meerdere redenen toch vaak moeizaam van de grond komt. Bestuurders en budgethouders binnen overheden zijn vaak niet goed op de hoogte van wat er zoal op de biobased markt te koop is, omdat het biobased aanbod van producten en materialen niet of nauwelijks gebundeld is en omdat niet duidelijk is wat wel en wat niet “biobased” is. Een andere reden is het feit dat men te maken heeft met eigen inkoopbeleid, landelijke regelgeving en Europese wetgeving op het gebied van inkopen en aanbesteden, die het lastig maken om biobased producten en materialen een ‘voorkeurspositie’ te geven.

Met het initiatief “Biobased inkopen Zuid-Holland” tracht men de volgende doelstellingen te realiseren:

·         het ondersteunen van overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) in Zuid-Holland, die positief staan ten aanzien van het inkopen van biobased producten en materialen en die eventueel bereid zijn om als launching customer op te treden.

·         het verkleinen van de “kloof” die er nu nog vaak is tussen enerzijds de biobased mkb-ondernemers en anderzijds de (duurzame) inkopers bij de regionale en gemeentelijke overheden in Zuid-Holland, zodat partijen elkaar makkelijker weten te vinden.

Wilt u meer weten over dit initiatief rondom biobased inkopen? Neem dan contact op met adviseur Koen Knol:

t 06-22516586
e koen.knol@kvk.nl