Cluster 

Biobased Bouwen

Delen

Ondernemersgroep zet concrete stappen richting een biobased bouwsector

Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt duurzaam bouwen steeds beter te realiseren. Het concept ‘biobased bouwen’ – het gebruik van groene grondstoffen (bijvoorbeeld plantenstoffen of groene reststromen) voor bouwmaterialen – krijgt dan ook meer en meer belangstelling van de bouwsector. Na het verschijnen van de Green Deal ‘Biobased Bouwen’ – welke recent nog in het nieuws was – is een nieuw samenwerkingsverband ontstaan, dat volledig inspeelt op deze markt: het ‘Biobased bouwcluster’. Dit cluster, dat onderdeel is van Go Bio! wil concreet stappen zetten en drempels overwinnen waardoor het biobased bouwen als dé standaard wordt gezien in de bouwsector.

Het samenwerkingsverband, bestaande uit Stichting Innovatie centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo), Ecoboard, Greenhuus, IOB, Raab Karcher, VORM ontwikkeling, Foreco en Stichitng Agrodome, is gestart met het verkennen van marktmogelijkheden voor biobased bouwmaterialen, producten en concepten. Het gebruik van groene grondstoffen voor bouwmaterialen maakt een meer duurzame manier van bouwen mogelijk en creëert tegelijkertijd nieuwe business kansen. De technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe toepassingen van biobased materialen. Dit zorgt voor de mogelijkheid om diverse marktkansen te verzilveren.

Obstakels op de weg
Ondanks deze veelbelovende ontwikkelingen, zijn er nog een aantal drempels te overwinnen voordat biobased bouwen de standaard wordt. Wet- en regelgeving vormt een belangrijk obstakel. Momenteel passen veel biobased bouwmaterialen niet binnen de bestaande bouw- en milieuregelgeving, waardoor een ongelijk speelveld bestaat. Het gaat dan om specifieke milieudata die voor klassieke bouwmaterialen al lang bekend zijn, maar voor biobased materialen nog ontbreken.  Met de Green Deal Biobased Bouwen wordt hierin een goede stap vooruit gemaakt. Met deze toezegging van de overheid om het bestaande beleidskaders te wijzigen, kunnen biobased bouwmaterialen ook toegepast worden.

Biobased bouwcluster
In eerste instantie richt het ‘Biobased bouwcluster’ zich op het identificeren van belemmeringen voor biobased bouwen en het vinden van oplossingen. Dit levert een inventarisatie op van alle voordelen van biobased materialen, producten en concepten. Het is hierbij belangrijk dat de te ontwikkelen normen en gestandaardiseerde beoordelingsmethoden van biobased bouwmaterialen in beeld gebracht worden, zodat deze op dezelfde manier worden behandeld in de bouwregelgeving als de klassieke bouwmaterialen. Daarnaast wil het cluster de markt van biobased bouwmaterialen en producten verder verkennen door afnemers te helpen.

Oproep: Denk en Praat mee!
Het ‘Biobased Bouwcluster’ komt graag in contact met partijen die willen meedenken of meepraten over de  marktontwikkeling van groene bouwmaterialen en concepten. Bent u de ‘launching customer’, met kijk op nieuwe marktkansen, sluit u dan aan bij dit biobased bouw cluster.

Samen kunnen we bouwen aan een economisch én ecologisch duurzame bouwsector.