Ondernemerscluster haalt (chemische) bouwstenen uit suikerbiet

Een nieuwe mijlpaal voor het ondernemerscluster is bereikt; nieuw onderzoek, investeerders en mogelijke EU financiering.

Gobio_2groeikaart_defDit samenwerkingsverband van ondernemers – Dutch Sustainable Development (DSD), Synergo, ISS Tanks en Van Antwerpen Milieutechniek – heeft een nieuw concept ontwikkeld met een gepatenteerde technologie: Betaprocess. Het concept van ‘direct processing’ maakt het mogelijk om organisch materiaal (zoals suikerbieten) in het geheel te verwerken. Als volgende stap wordt het Betaprocess grootschalig toegepast in een proces flow voor suikerbiet. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2014 of begin 2015 plaatsvinden. Onder begeleiding van Wageningen Universiteit (FBR Wageningen en ACRRES Lelystad) worden verder met behulp van het Betaprocess diverse proeven uitgevoerd en wordt gekeken naar de effecten bij biogas productie en het kraken van cellen van algen. Dit gebeurt in het kader van een TKI project genaamd “kleinschalige bioraffinage”. Verder worden er binnen dit project diverse andere biomassastromen – waaronder suikerbieten, maïs en wortelen – verwerkt ter verkrijging van groene (chemische) bouwstenen. 

Rendabel verdienmodel
Recent onderzoek van Wageningen Universiteit (zie hier) laat zien dat de suikerbiet het meest efficiënte gewas is voor suikerproductie, omdat het de hoogste opbrengst per hectare heeft. Daarnaast is de efficiëntie hoog vanwege de mogelijkheid tot benutting van alle restproducten, zoals bijvoorbeeld bietenblad. De groeiende vraag vanuit de chemische sector voor groene bouwstenen én de efficiëntie van het Betaprocess vormt een stevig fundament voor een rendabel verdienmodel. Diverse private investeerders en fondsen hebben interesse getoond om te investeren in dit initiatief. Ook is het ondernemerscluster erin geslaagd om een volgende ronde te bereiken voor een Europese ERANET Biorefinery subsidie. Indien deze wordt toegekend kunnen de ondernemers rekenen op ondersteuning vanuit de EU.

Interesse agrariërs
Een bijeenkomst voor boeren in de Hoeksche Waard over het initiatief leverde veel reacties op. De geïnspireerde akkerbouwers gaven aan bereid te zijn om meer suikerbieten te telen waardoor een alternatieve inkomstenbron ontstaat. De afschaffing van het suikerquota in 2017 en de daardoor verwachte toename van het bietenareaal helpt hieraan mee. Met het telen van suikerbieten verhogen boeren niet alleen de kwaliteit van hun perceel, maar generen ook extra inkomsten en leveren een bijdrage aan de groeiende biobased economie. Dankzij een bijdrage vanuit het project Go Bio! is een film ontwikkeld (zie hier) waarin het Betaprocess concept verder wordt toegelicht. Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) ondersteunt het initiatief door begeleiding en een financiële bijdrage.

Wilt u meer weten over Betaprocess of het samenwerkingsverband? Kijk dan op de website www.betaprocess.eu of neem contact met ons op.

 Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van dit initiatief is: Dutch Sustainable Development (DSD) te Wemeldinge

Projectpartners
De projectpartners zijn:

1. DSD (Wemeldinge)
2. Van Antwerpen Milieutechniek (Borssele)
3. ISS Tanks (Drachten)
4. Synergo Group (Goes / Capelle aan de IJssel)

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met:

Hans van Klink, DSD, 06-53404721, hans@dsdbv.com
Tom Bakker, TBT Consultancy, 06-11567249, tombak.nl@gmail.com