Onze resultaten

GoBio! 

GoBio! heeft al diverse resultaten geboekt. Het team van GoBio! al meer dan 200 ondernemingen gesproken en advies gegeven, zie hieronder voor een representatieve selectie van biobased bedrijfscases.

Biobased Packaging Innovations

De uitdaging Het is geen toeval dat Caroli Buitenhuis met Biobased Packaging Innovations (hierna: BPI) actief is op het vlak van duurzaam ondernemen. Eerder wist zij succesvol het concept de TassenBol op de markt te brengen, waarmee consumenten hun afgedankte plastic tassen een nieuwe bestemming kunnen geven. De ervaringen die zij heeft opgedaan met de […]

Biobased Packaging Innovations

Topsurf Nederland

Innovatief toemaakdek Topsurf Nederland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw concept: Topsurf.  Topsurf bevat organische grondstoffen en is een innovatief concept dat boeren kunnen gebruiken voor hun land. Volgens Hensen, mede-oprichter van Topsurf Nederland, draagt het concept bij aan een versterkte toplaag, compenseert bodemdaling en zorgt voor een meer […]

Topsurf Nederland

Casecard Duijvestijn Tomaten

’s Werelds beste Een echt familiebedrijf is het, Duijvestijn Tomaten uit Pijnacker. Alle aandelen van het bedrijf zijn in de handen van de vier broers Duijvestijn. Een familiebedrijf ook met uitzonderlijk goede presentaties: afgelopen februari werd Duijvestijn Tomaten uitgeroepen tot de beste tomatenteler ter wereld. Deze prijs komt niet uit de lucht vallen, want het […]

Casecard Duijvestijn Tomaten

Proton Ventures

Duurzame ammoniak: Een kans voor de chemie en de landbouw Ammoniak (NH3) is een belangrijke grondstof voor diverse chemische producten en vooral kunstmest maar kan ook gebruikt worden als brandstof. Veel grote bedrijven gebruiken het in hun productieproces. Van oudsher wordt ammoniak gemaakt uit aardgas (methaan), hetgeen een fossiele grondstof is. Uit het oogpunt van […]

Proton Ventures

Foreco: ondernemen met hart voor hout

Foreco: ondernemen met hart voor hout  De in Dalfsen gevestigde houtspecialist Foreco levert houtproducten voor de woning-, weg- en waterbouw, maar ook voor de buitenruimte. Foreco is continu op zoek naar nieuwe duurzame houtspecialiteiten en samenwerkingsverbanden. “Al ons hout komt uit duurzaam beheerde bossen”, vertelt directeur Peter Swager, “en we beschikken over de vereiste documentatie […]

Foreco: ondernemen met hart voor hout

Studenten Haagse Hogeschool ontwerpen biobased verpakkingen

Studenten Haagse Hogeschool ontwerpen biobased verpakkingen Maandag 8 december 2014 vond de Informatie- en Inspiratiedag Biobased Economy plaats bij de Haagse Hogeschool. De bijeenkomst was geïnitieerd door Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel), in samenwerking met de Haagse Hogeschool. Doel van de dag was om studenten van de Minor ‘ Sustainable Packaging Design […]

Studenten Haagse Hogeschool ontwerpen biobased verpakkingen

Biobased inkopen in Zuid Holland

Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) is betrokken bij een nieuw initiatief om regionale overheden in de Provincie Zuid-Holland meer bewust te maken en te stimuleren rondom het gebruik van biobased materialen. Overheden zijn immers ook afnemers en opdrachtgevers en kunnen in die hoedanigheden de ontwikkeling van de biobased economy in de provincie […]

Biobased inkopen in Zuid Holland

Natural Plastic van Cradle to Grave

Natural Plastic ontwerpt, fabriceert en vermarkt biobased producten voor de buitenruimte, zoals grondankers voor bomen, drainage slangen, pijlbuizen en biologisch afbreekbaar vlies. Directeur Bert van Vuuren legt uit dat alle producten zijn gebaseerd op het Cradle to Grave principe.   Verduurzaming “We gaan voor effectieve verduurzaming. Dat betekent dat we geen duurzame grondstoffen gebruiken maar […]

Natural Plastic van Cradle to Grave

Veel Zuid-Hollandse ondernemers op Biobased Business Development Dag 2014

Donderdag 9 oktober vond in Roosendaal alweer de derde editie plaats van de Biobased Business Development Dag (BBDD). Ook veel ondernemers uit Zuid-Holland, die inspelen op de transitie naar een groene economie, waren hierbij aanwezig. De ondernemers illustreerden de breedte van een biobased economy – van duurzame bouwmaterialen tot groene chemie uit suikerbieten. Het project […]

Veel Zuid-Hollandse ondernemers op Biobased Business Development Dag 2014

Direct Conversion met BioSolar Cells

Op 13 mei 2014 vond in Plant One te Rotterdam een bijeenkomst plaats over het onderzoeksproject BioSolar Cells. In dit onderzoeksproject werken 38 bedrijven en 9 Nederlandse onderzoeksinstellingen samen aan een efficiënte benutting van de energie uit zonlicht – gericht op de productie van brandstof en grondstoffen voor de chemische industrie. Het principe dat centraal […]

Direct Conversion met BioSolar Cells

Bijeenkomst TopSurf

Op donderdag 3 juli 2014 vond een bijeenkomst te Zegveld plaats tussen diverse stakeholders rondom het concept TopSurf. TopSurf is een toemaakdek met een samenstelling van lokaal aanwezige organische producten. Een groep ondernemers en organisaties – Baars-Namicon, MH WaterZaken, PPP-Agroadvies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), Maverko– pakken samen met 10 boeren de uitdaging op om TopSurf verder […]

Bijeenkomst TopSurf

Biobased Zoekt Boer

De presentatie ‘Biobased Zoekt Boer’  voor boeren in de Hoeksche Waard op 9 september 2014 over de teelt van suikerbieten voor biobased toepassingen leverde veel reacties op. De circa 25 aanwezige akkerbouwers gaven aan bereid te zijn om meer suikerbieten te telen waardoor een alternatieve inkomstenbron ontstaat. De afschaffing van het suikerquota in 2017 en […]

Biobased Zoekt Boer

Praktijkproef met TopSurf groot succes!

Woensdag 24 september jl. werd in de Krimpenerwaard, onder grote belangstelling de eerste praktijkproef TopSurf gehouden. Topsurf is een grondverbeteraar (toemaakdek ‘+’), die bestaat uit lokaal aanwezige organische reststoffen/producten tijdens het vervaardiging proces. Naar Topsurf zijn diverse (literatuur) studies gedaan. Het concept blijkt in de praktijk goed te werken, tot enthousiasme van alle aanwezigen. Zowel de […]

Praktijkproef met TopSurf groot succes!

GoBio! op Greentech

De eerste editie van Greentech Amsterdam heeft 3 bruisende dagen met positieve vibes afgesloten. De twee jaarlijkse tentoonstelling Greentech is de wereldwijde ontmoetingsplaats voor alle professionals die betrokken zijn in de tuinbouwtechnologie en biedt o.a. inspiratie door duurzame thema’s als water, energie en biobased. GoBio! was één van de 300 exposanten en nam deel aan […]

GoBio! op Greentech

Open Podium

Er zit veel potentiële business in groene grondstoffen – zo bleek uit het succesvolle Open Podium van Go Bio! Dit event vond plaats op 11 maart, tijdens het Jaarcongres van het Kennis Centrum Plantenstoffen. De KvK heeft 3 ondernemers begeleid bij hun tafelpresentatie waar ze interessante plantaardige inhoudstoffen voor het voetlicht brachten. Het waren: De […]

Open Podium

Grande Finale Rotterdam Bioport Challenge

Donderdag 3 april vond de slotbijeenkomst van de Rotterdam Bioport Challenge plaats bij de Doelen in Rotterdam. Voor deze gelegenheid had KvK – naast het coachen van de teams – ook twee topsprekers ingebracht, te weten: Karin Weustink (Ministerie EZ) en Willem Sederel (Biobased Delta). Drie teams van Young Professionals mochten hun business plannen presenteren […]

Grande Finale Rotterdam Bioport Challenge

GoBio! Meeting

Go Bio! Meeting laat zien dat MKB-ondernemersstaan te trappelen om bio-business op te starten Een regionale bijeenkomst van het Zuidhollandse biobased stimuleringsprogramma Go Bio! leverde een volle zaal ondernemers, adviseurs en beleidsmakers op. Een ding werd maar weer eens duidelijk, biobased leeft erg aan de aanbodkant van de biobased economie, bedrijven staan te trappelen om […]

GoBio! Meeting

Topsurf

Organische reststromen waardevol ingezet door ondernemersgroep Jarenlange verlaging van het grondwaterpeil, om de draagkracht van veenweidegebieden te behouden, heeft geleid tot bodemdaling. Overbemesting met drijfmest en bodemdaling zorgt voor bedreiging van de water- en bodemkwaliteit en voor de productie van broeikasgassen. Om een gezonde bodemnatuur te behouden is het noodzakelijk dat het grondwaterpeil op gelijk […]

Topsurf

Bouwen aan een duurzame toekomst

ECOboards bouwt aan duurzamere toekomst De gevaren van ontbossingen en de klimaatverandering zijn voor ECOboards eigenaren Waldo Chotkoe en John Kempenaers de belangrijkste reden om hun bio-based bouwmateriaal te promoten. Ze bieden met ECOboards een uitstekend groen en duurzaam alternatief naast mdf, spaanplaat en ander van hout gemaakt plaatmateriaal. “Er hoeft geen boom voor te […]

Bouwen aan een duurzame toekomst

Olifantsgras

NNRGY benut braakliggende grond Olifantsgras wordt ‘Hierpapier’ NNRGY zocht mogelijkheden om Miscanthus Giganteus, ofwel Olifantsgras, op een economische manier te telen. Braakliggende grond blijkt een prima voedingsbodem. Het gras wordt vervolgens tot papier verwerkt. NNRGY sleepte met dit innovatieve idee al meerdere prestigieuze prijzen in de wacht. Samen met GoBio onderzoekt het bedrijf hoe ze […]

Olifantsgras

Kennisarena: Biobased kansen voor bollentelers en vaste plantenkwekers

Op 13 mei 2014 vond de succesvolle Kennisarena plaats bij het IDC Bollen & Vaste planten in Lisse. Ruim 60 aanwezigen hebben om te beginnen de presentatie “Oriëntatie op Biobased Economy” van Gerard van Oosten (InHolland) gevolgd, daarna heeft iedereen zijn bijdrage geleverd in de workshops. In de pauzes was er veel belangstelling voor de […]

Kennisarena: Biobased kansen voor bollentelers en vaste plantenkwekers

Kalkhennepbeton

Een interessante toepassingsmogelijkheid van hennepvezel is, dat er bouwblokken van gemaakt kunnen worden. Het blijkt dat deze blokken goed isoleren, licht maar tevens sterk zijn. De doelstelling is om deze blokken met de gewenste eigenschappen tegen een interessante prijs te produceren en op de markt te brengen. Initiatiefnemer Pantanova BV Projectpartners – Oskam – Heembouw – […]

Kalkhennepbeton

Biobased Bouwen

Ondernemersgroep zet concrete stappen richting een biobased bouwsector Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt duurzaam bouwen steeds beter te realiseren. Het concept ‘biobased bouwen’ – het gebruik van groene grondstoffen (bijvoorbeeld plantenstoffen of groene reststromen) voor bouwmaterialen – krijgt dan ook meer en meer belangstelling van de bouwsector. Na het verschijnen van de Green Deal ‘Biobased Bouwen’ […]

Biobased Bouwen

Tuinbouw Meets Chemie

Deze matchmaking bijeenkomst van GoBio! was voor ondernemers in de tuinbouw en chemiesector en is in samenwerking met Biobased Westland. Het onderwerp van deze dag was Toepassen van plant inhoudsstoffen. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 april 2014

Tuinbouw Meets Chemie

DSD Betaprocess brengt rendabele bio-based economie dichterbij

Dutch Sustainable Development BV is een internationaal opererende consultancy organisatie, gespecialiseerd in bio-based economie projecten.

DSD Betaprocess brengt rendabele bio-based economie dichterbij

Bijeenkomst Rotterdam Bioport Challenge 2014

De ontwikkeling van BioPort Rotterdam moet bijdragen aan een toekomstbestendig, resillient chemisch cluster. Om toekomstige uitdagingen aan te kunnen heeft Havenbedrijf onconventionele allianties nodig. De Rotterdam BioPort Challenge is er daarom op gericht nieuwe ideeën op te halen en uit te werken tot business plannen. Bovendien wil de Rotterdam BioPort  niet volledig afhankelijk is van fossiele […]

Bijeenkomst Rotterdam Bioport Challenge 2014

Interview met ondernemer Ludo van Well

Eind 2008 kreeg jachtontwerper Ludo van Well de opdracht een motorjacht te ontwerpen dat zo min mogelijk gebruikmaakt van fossiele brandstoffen.

Interview met ondernemer Ludo van Well

Inhoudsstoffen plantmateriaal geschikt voor internationale fijnchemie

Het familiebedrijf W.F. Leenen richt zich op de veredeling van bloembollen via de nieuwste veredelingstechnieken.

Inhoudsstoffen plantmateriaal geschikt voor internationale fijnchemie

Bioplastics hebben de toekomst, het kost alleen tijd, inspanning en geduld

The Bioplastic Factory is een startup die bouwt op de jarenlange ondernemers- en kunststofervaring van drie enthousiaste mannen en hun vierde partner een chemicus, gespecialiseerd in verpakkingen.

Bioplastics hebben de toekomst, het kost alleen tijd, inspanning en geduld

Enzymen maken gemengd restafval schoon en waardevoller

Het gemengde huishoudelijke restafval kan met behulp van enzymen en water gereinigd worden van diverse organische resten.

Enzymen maken gemengd restafval schoon en waardevoller

Productie algen met LED verlichting veel belovend

Algae Food & Fuel (AF&F) is een samenwerkingsverband van biologische bodemsaneerder BioSoil en Tendris, een netwerkgroep voor kleine, duurzaam opererende ondernemers.

Productie algen met LED verlichting veel belovend

Industriële Productie eiwitrijke huisvlieglarven maakt cirkel rond

Om te achterhalen of grootschalige productie van eiwitten uit insecten haalbaar is, riep Walter Jansen de hulp in van Bob Weehuizen.

Industriële Productie eiwitrijke huisvlieglarven maakt cirkel rond

Hoogwaardige snack van groenten, fruit of algen

Er zijn algensoorten met een hoog gehalte aan Omega 3-vetzuur. Voor Frank van der Knaap reden om te kijken of er van gevriesdroogd algenpoeder een smakelijke, hoogwaardige snack te maken valt.

Hoogwaardige snack van groenten, fruit of algen

Koud water biedt biobased kansen in Curaçao

Bluerise uit Delft ontwikkelde een duurzaam innovatief koelingsysteem en elektriciteitsopwekking op basis van oceaanwater.

Koud water biedt biobased kansen in Curaçao

Sandwichconstructie jachtbouw blijkt veel meer te kunnen

Eind 2008 kreeg jachtontwerper Ludo van Well de opdracht een motorjacht te ontwerpen dat zo min mogelijk gebruikmaakt van fossiele brandstoffen.

Sandwichconstructie jachtbouw blijkt veel meer te kunnen