Duurzame stoffen komen tot leven in de BiobasedInnovations Garden

“Telers zoeken afnemers voor hun inhoudstoffen”

Door Tom Bakker

Er bloeien tegenwoordig mooie gewassen in Zeeland, met verrassende toepassingen bij de Biobased Innovation Garden. Maar wat houdt dit nu in? Op 20 juni jl. bezocht Kamer van Koophandel adviseur Willy Reijniers de opening van de Biobased Innovations Garden en kwam enthousiast terug over de mogelijkheden voor verwerkende bedrijven. Hieronder een kort gesprek met Willy, over wat hem opviel en welke kansen Biobased Innovations Gardens biedt.

Foto1

Wat is de Biobased Innovations Garden?
“De Biobased Innovations Garden is een project op de Proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat in Zeeland. Er worden op deze locatie meer dan 50 gewassen geteeld, getest en verwerkt. Dan moet je denken aan gewassen als vezelhennep, voederbieten , lupine of teunisbloem. Het interessante is dat er in deze gewassen allerlei waardevolle stoffen zitten; stoffen die bijvoorbeeld als vervanging kunnen dienen voor kunstmatige ingrediënten. Bedrijven in bijvoorbeeld de chemie- en foodsectoren zijn steeds vaker op zoek naar deze stoffen, om te voldoen aan de groeiende behoefte bij consumenten aan natuurlijke en groene producten. Op de Rusthoeve wordt zowel het technische onderzoek gedaan, als het werken aan concrete en rendabele business cases. Ook wordt er nauw samengewerkt met onderwijs en –onderzoeksinstellingen. Mooi om te zien dat diverse partijen hun krachten hebben gebundeld, namelijk: DLV Plant, Impuls Zeeland, Proefboerderij Rusthoeve, Wageningen UR en ZLTO.”

Kan je een concreet voorbeeld beschrijven van wat daar plaatsvindt?
“Er zijn veel toepassingsmogelijkheden. Zo liet men planten zien als paardenbloem en pyrethrum  die bruikbaar zijn voor producten als rubber of natuurlijke gewasbescherming. Een ander voorbeeld is de yacón, een familie van de bij ons bekende aardpeer. Het blijkt een gewas te zijn dat ook in ons klimaat een goede opbrengst heeft. Daarnaast bevat het gewas een uitzonderlijke eigenschap ; het gevat een zoetstof met zeer lage hoeveelheid calorieën. Iets waar de voedingsmiddelenindustrie natuurlijk zeer in is geïnteresseerd! Bij de Biobased Innovations Garden probeert men nu de teelt van dit gewas te verbeteren en de toepassingsmogelijkheden te testen. Men wil met name samenwerken met afzetpartijen – zoals bedrijven uit de gewasbeschermings-, rubber- of chemische industrie.”

Foto2

Voor wie is dit nu interessant?
“Dit project is geschikt voor producenten van (fijn)chemische producten die op zoek zijn naar duurzame grondstoffen. Met de Biobased Innovations Garden ontstaan kansen voor ‘cross-sectorale’ samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen telers van ‘biobased gewassen’ en producenten van chemische producten. Zoiets opzetten is zelfs voor grote bedrijven doorgaans lastig te realiseren. De Biobased Innovations Garden biedt dus unieke mogelijkheden voor producenten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en zo nieuwe business te genereren.”

Welke boodschap zou je willen meegeven aan ondernemers?
“Ik zou zeggen: ga er eens heen, naar de Biobased Innovations Garden op Proefboerderij Rusthoeve te Colijnsplaat. Als je het ziet, gaat het leven. Ze zijn nog op zoek naar (extra) verwerkende bedrijven die iets met deze stoffen kunnen. Heb jij hier ideeën over? Neem dan vooral contact op!”

Contact:
Cor van Oers, DLV Plant, 06-53427246
Willy Reijniers, Kamer van Koophandel, 06-22808784

Link:
http://www.biobasedgarden.nl/