Nieuws

Innoveren doe je niet alleen

Innoveren doe je niet alleen

Adviseur Willy Reijniers van de Kamer van Koophandel gaat vrijdag 19 september naar het 25-jarig jubileum van Colsen.

 

“Colsen is een bedrijf dat zich bezig houdt met o.a. water en duurzame energie. Ze zetten kennis om in werkende technieken, zoals bijvoorbeeld met struviet, ontzwavelen of stikstofverwijdering.

Ongeveer 25 personeelsleden van Colsen werken op de thuisbasis in Hulst, de overige 45 collega’s werken over de hele wereld bij de internationale vestigingen.”

 

“Ik wilde het jubileum niet missen, vooral omdat het ook mijn eigen jubileumjaar is! Inmiddels ben ik 25 jaar werkzaam als  innovatieadviseur. Na mijn opleiding scheikundige technologie heb ik vijf jaar in de industrie gewerkt. Sinds 1989 ben ik werkzaam als innovatieadviseur met het meerweetgebied milieutechnologie bij het InnovatieCentrum Zeeland en Syntens. Door de samensmelting van Syntens en de Kamers van Koophandel begin dit jaar ben ik nu werkzaam als adviseur bij de KvK.”

 

“In al die jaren heb ik Colsen kunnen volgen en begeleiden bij innovatieprojecten op het gebied van water en technologie, variërend van gerichte waterzuivering-voorlichting voor MKB-bedrijven tot het mede definiëren van het recente ambitieuze anammox-bacteriën-project met remote-control met Sietec, Waterschap Brabantse Delta en de Universiteit Gent. Bij dit laatste project is een manier gevonden om met minder energie stikstofverbindingen uit water te halen, én het systeem kan op afstand worden gelezen en bestuurd. Ik heb geholpen het project zo te definiëren dat het in aanmerking kwam voor subsidie. Door dit soort werkzaamheden voel ik me erg betrokken bij het bedrijf.”

 

“Het valt mij op dat je succesvol innoveren niet alleen doet. Ook Colsen combineert daarbij de drie O’s van Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Zij werken voor de industrie én voor de overheid.

Het programma vrijdag gaat dan ook over innoveren op basis van de drie O’s. Ik heb er nu al zin in. Op naar de volgende 25 jaar!”

foto Colsen Poul-AR WP_20140919_006 (2)