Rendabele productie van groene grondstoffen uit suikerbiet door nieuwe technologie

In de transitie naar een biobased economy verandert de rol van de agrariërs, waardoor nieuwe kansen en nieuwe

waardeketens ontstaan. De agrariër is hiermee niet langer producent van enkel bulkprijs gewassen, maar ook van hoogwaardige half- en mogelijk eindproducten. Neem bijvoorbeeld suikerbiet die naast laagwaardige producten zoals bio-gas en bio-ethanol voor de chemische industrie ook hoogwaardige producten kan opleveren zoals voedingsingrediënten. Met de nieuwe technologie ‘Betaprocess’ komt het grootschalig toepassen van organische materialen zoals de suikerbiet binnen handbereik. Vier bedrijven – Dutch Sustainable Development (DSD), Synergo, ISS Tanks en Van Antwerpen Milieutechniek – zijn een samenwerking gestart om deze nieuwe technologie verder te ontwikkelen en een rendabele businesscase te creëren voor agrariërs.

Het Betaprocess als doorbraaktechnologie
Betaprocess maakt het mogelijk om een suikerbiet in zijn geheel te verwerken – de zogenaamde ‘direct processing’ techniek. Het is een gepatenteerde technologie waarbij de cellen van de suikerbiet tot explosie worden gebracht. Vezels, celwanden en celmembranen worden hierbij opengelegd, waardoor bacteriën en enzymen sneller toegang krijgen tot de inhoudstoffen. Op deze manier verloopt de fermentatie sneller en efficiënter. Het concept resulteert in aanzienlijk hogere opbrengsten voor de agrariër. Daarnaast leidt het tot een verhoogd rendement ten opzichte van de huidige standaard pre-process methode. De verwachting is dat Betaprocess op termijn zelfs hoogwaardige bio-componenten op rendabele wijze kan extraheren. Met deze bio-componenten wordt ingespeeld op de wensen van de voedselverwerkende- en chemische industrie, om op basis van groene inhoudstoffen de productie te vergroenen. De vier bedrijven slaan daarom de handen ineen om de techniek verder te ontwikkelen.

Zoektocht naar kapitaal
Eén van de hoofdactiviteiten van de ondernemersgroep is het vinden van financiers en investeerders voor de businesscase. Dat blijkt voor de ondernemers een grote uitdaging, vanwege enerzijds een geringe bereidheid tot financiering bij de banken en anderzijds de onbekendheid met het onderwerp. Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) ondersteunt de vier partners in het project door begeleiding en een financiële bijdrage.

Groeiende belangstelling
De ondernemersgroep werkt hard aan het realiseren van een demofaciliteit, waarmee het gehele proces verder getest kan worden. Daarnaast kunnen de ondernemers in deze faciliteit ook experimenteren met toepassingen van andere feedstocks, zoals de combinatie van maïs en reststromen uit de agrofoodsector. Met combinaties van verschillende organische reststromen kan het gehele jaar bio-ethanol worden geproduceerd. De betrokken ondernemers hebben veel vertrouwen in de toekomst van het ‘direct processing’ concept. De interesse groeit, zowel uit binnen- als buitenland. Deze ondernemers brengen met dit concept een rendabele biobased economy weer een stapje dichterbij!

Wilt u meer weten over Betaprocess of het samenwerkingsverband? Kijk dan op de website www.betaprocess.eu of neem contact met ons op.

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van dit initiatief is: Dutch Sustainable Development (DSD) te Wemeldinge

Projectpartners
De projectpartners zijn:

1. DSD (Wemeldinge)

2. Van Antwerpen Milieutechniek (Borssele)

3. ISS Tanks (Drachten)

4. Synergo Group (Goes / Capelle aan de IJssel)

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met:

Hans van Klink, DSD, 06-53404721, hans@dsdbv.com

Tom Bakker, TBT Consultancy, 06-11567249, tombak.nl@gmail.com