Europese subsidie voor Betaprocess: Groene grondstoffen uit o.a. suikerbiet 

 

Het ondernemerscluster van het ontwikkelde ‘Betaprocess’ heeft de Europese ERANET Biorefinery subsidie ter waarde van 550.000 euro toegekend gekregen. De ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt zijn Dutch Sustainable Development (DSD), Acrres en Van Antwerpen Milieutechniek vanuit Nederland en de Universiteit van Warmia en Mazury uit Polen.

oogstkaart

De ERANET subsidie is een regeling voor marktrijpe (‘ready-to-market’) biobased innovaties met de focus op internationale samenwerking en het gebruik van biomassa voor energy (Bioenergy) en biorefinery toepassingen. Met deze subsidie wordt het concept van direct processing voor bio-ethanol op basis van suikerbiet op pilot schaal gepresenteerd. Als onderdeel hiervan wordt het Betaprocess gebruikt, waardoor de producten beter toepasbaar worden in grootschalige fermentatie van organische materialen zoals de suikerbiet. Hans van Klink van DSD: “Door toekenning van deze subsidie kunnen we ons initiatief

verder onder de aandacht brengen van de diverse stakeholders zowel in Nederland als in de Europese Unie.”

Het initiatief is ondersteund vanuit Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) met begeleiding en een financiële bijdrage. Binnen het Go Bio! Initiatief werkt DSD, naast genoemde bedrijven, nog samen met ISS Tanks BV en Synergo Groep.

Betaprocess
Betaprocess maakt het mogelijk om een suikerbiet in zijn geheel te verwerken – de zogenaamde ‘direct processing’ techniek. Het is een gepatenteerde technologie waarbij de cellen van de suikerbiet tot explosie worden gebracht. Vezels, celwanden en celmembranen worden hierbij opengelegd, waardoor bacteriën en enzymen sneller toegang krijgen tot de inhoudstoffen. Op deze manier verloopt de fermentatie sneller en efficiënter. Het concept leidt tot een verhoogd rendement ten opzichte van de huidige standaard pre-process methode. De verwachting is dat Betaprocess op termijn zelfs hoogwaardige bio-componenten op rendabele wijze kan extraheren.

CHEMBEET project
De partners verwachten dat het toekennen van de ERANET subsidie voor dit project, met de naam CHEMBEET, ook investeerders enthousiast maakt. Investeringen in aanvulling op de subsidie zorgen dat er voldoende kapitaal beschikbaar komt om op korte termijn een grootschalige pilotfaciliteit van het Betaprocess, met suikerbiet als biomassa, te realiseren. Met deze faciliteit kan men experimenteren met het toepassen van verschillende feedstocks, zoals o.a. de combinatie van maïs en verschillende reststromen uit de agrofoodsector. Deze combinaties van verschillende organische reststromen leiden naar verwachting tot een continue jaarrond productie van bio-ethanol. “Voor de Nederlandse en Europese landbouw is dit project cruciaal, want hierdoor kan men meer suikerbieten gaan telen. Dit levert voor de landbouwers een beter en financieel aantrekkelijkere toekomst op”, aldus Hans van Klink van DSD. De eerste experimenten met diverse suikerhoudende reststromen, op labschaal, zijn veelbelovend. De grootschalige pilotfaciliteit, bij Acrres te Lelystad, is de volgende proef voor de diverse reststromen. In de afgelopen maanden voerde het ondernemerscluster veel gesprekken met diverse potentiële investeerders, zoals venture capital, participatiefondsen en business angels.

 

Ketenpartners haken aan
De snelle ontwikkeling van het initiatief is niet onopgemerkt gebleven bij diverse ketenpartijen en stakeholders. Grote spelers in de landbouwsector, zoals LTO en ZLTO, hebben interesse getoond in het concept. In de transitie naar een biobased economie verandert de rol van de agrariërs, waardoor nieuwe kansen en nieuwe waardeketens ontstaan. Inmiddels is er een overeenkomst gesloten, met een ‘launching customer’, over de afname van de eerste productie bio-ethanol. Deze overeenkomst biedt zekerheid dat er omzet gerealiseerd gaat worden. Daarnaast is contact gelegd met diverse faciliterende bedrijven en organisaties in het biobased netwerk, zoals Bodec, Miccell Bioservices, Havenbedrijf Rotterdam, Biobased Delta, Innovatiecentrum Greenport Venlo, Biobased Innovations Garden en Chemelot. Deze organisaties omarmen de ontwikkelingen en geven te kennen dat ze bereid zijn binnen hun mogelijkheden hun logistiek en infrastructuur aan te passen voor een succesvolle markt implementatie. Alle partijen onderschrijven het motto: alleen ga je sneller, maar met zijn allen kom je verder.

Internationale interesse
Als gevolg van alle ontwikkelingen is het ondernemerscluster veel in de belangstelling gekomen. Verschillende media, zoals Agro & Chemie, besteedden aandacht aan de ontwikkeling van het Betaprocess. De ondernemers uit het cluster zijn uitgenodigd op diverse beurzen en seminars om te spreken over de ontwikkelingen. Op de Biobased Business Development Dag te Roosendaal werd het Betaprocess uitvoerig besproken in een keynote lezing door Cees van Loon. Hierdoor heeft de ontwikkeling van het Betaprocess internationale bekendheid gekregen. Bedrijven over de gehele wereld hebben intussen contact opgenomen met het ondernemerscluster. Deze contacten komen o.a. uit Noord-Amerika (VS en Canada), Duitsland, Centraal- en Oost-Europa, Scandinavië en Zuid-Afrika. Globale ontwikkelingen in zowel de suikerindustrie (wegvallen suikerregeling 2017) als de chemische industrie dragen hier aan bij.

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van dit initiatief is: Dutch Sustainable Development (DSD) te Wemeldinge

Projectpartners
De projectpartners zijn:

1. DSD (Wemeldinge)
2. Van Antwerpen Milieutechniek (Borssele)
3. ISS Tanks (Drachten)
4. Synergo Group (Goes / Capelle aan de IJssel)

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met:

-Hans van Klink, DSD, 06-53404721, hans@dsdbv.com
-Tom Bakker, TBT Consultancy, 06-11567249, tombak.nl@gmail.com