Draagkracht voor én met TopSurf

oogstkaart

Een doorbraak is nu echt aanstaande voor TopSurf. De interesse voor het innovatieve product neemt onverminderd toe en wordt bovendien steeds serieuzer. Provincie Zuid Holland, diverse gemeenten, waterschappen en ondernemers (boeren) volgen de ontwikkeling van TopSurf Nederland op de voet. Zij zien een grote meerwaarde in het gebruik van een bodemverbeteraar bestaande uit regionale organische reststromen. Duurzaam water(bodem)- en bodembeheer, het vergroten van de biodiversiteit, economische voordelen, klimaatbestendigheid en ecosysteemdiensten zijn voor de partijen belangrijke drijfveren om TopSurf te omarmen. Genoemde partijen zijn daarom aangehaakt bij de verdere productontwikkeling en denken mee over het uitvoeren van diverse pilots, en de mogelijkheden van TopSurf in zijn of haar gebied. Hoewel onderzoek ook in 2015 een belangrijk aandachtspunt is, staat 2015 vooral in het teken van productie, marktintroductie  en uiteindelijk de verkoop van TopSurf. TopSurf Nederland werkt aan diverse variëteiten (functie en grondsoortgericht) van TopSurfproducten en zal daarmee een serieuze bijdrage leveren aan het realiseren van een vitaal en duurzaam water(bodem)- en bodembeheer.

TopSurfland één van de beschikbare productvarianten
De afgelopen 1.000 jaar is de bodem in veenweidegebieden soms wel vier meter gedaald. Dit leidt tot allerlei problemen. Om bodemdaling een halt toe te roepen heeft TopSurf een product ontwikkeld dat bestaat uit een mengsel van gerijpt bagger, mest en plantaardig afvalmateriaal uit de regio. Dit mengsel biedt niet alleen uitkomst in het verbeteren van de draagkracht van de bodem, maar sluit ook lokale kringlopen zoals  fosfaat en koolstof. TopSurfland versterkt de toplaag, compenseert bodemdaling en zorgt voor een gezondere bodemnatuur. Omdat TopSurfland is samengesteld uit reststromen uit de regio, kunnen boeren substantiële kosten op hun bedrijfsvoering besparen. TopSurf levert naast grote maatschappelijke voordelen voor waterschappen, overheden, milieuorganisaties en burgers, dus ook een groot economisch voordeel voor  agrarische ondernemers. Zo profiteert iedereen van een duurzamer water(bodem)- en bodembeheer.

Uit labonderzoek blijkt dat diverse TopSurf mengsels zeer geschikt zijn als bodemverbeteraar. Echter, geen grondsoort of perceel is hetzelfde. Daarom worden verschillende TopSurf mengsels momenteel nog uitgebreid getest op verschillende soorten gronden. Op basis van deze testen zal per regio een receptuur op maat worden gemaakt. Heeft u ook behoefte aan draagkracht voor uw land? Neem dan contact op met TopSurf Nederland (0186-663090) of kijk op de website www.TopSurf-nederland.nl Een gezondere bodemnatuur komt steeds dichterbij!

TopSurf is ondersteund vanuit het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel), dat ook helpt met begeleiding en een financiële bijdrage.

Projectpartners:

Baars-Namicon
MH Waterzaken
10 boeren
PPP-Agroadvies
Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)
Maverko

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met Herman Hartgers.

06 46 74 81 05

herman.hartgers@kvk.nl