Zes verpakkingsbedrijven hebben in de afgelopen maanden een kenniscluster gevormd rondom het gebruik van bioverpakkingen. De bedrijven werden daarbij ondersteunt vanuit het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) en Caroli Buitenhuis van Biobased Packaging Solutions. Het doel van het Kenniscluster “De kracht van Bio-verpakkingen” was om een strategie bepalen om een bredere bekendheid te geven aan (de toepassingsmogelijkheden van) biobased verpakkingen gericht op zowel afnemers als consumenten. 

bioverpakkingen
Caroli Buitenhuis (Biobased Packaging Solutions) toont diverse bioverpakkingen

Maar wat zijn biobased verpakkingen nu eigenlijk? Biobased verpakkingen zijn gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen en zullen in de toekomst vooral ook uit natuurlijke reststromen gemaakt kunnen worden. Biobased verpakkingen hebben als voordeel dat ze zorgen voor minder uitputting van fossiele grondstoffen en/of schaarse grondstoffen (die in de toekomst ook steeds duurder zullen worden), minder CO2-uitstoot en zorgen voor minder afhankelijkheid van olieproducerende landen. Verder blijkt het een misverstand te zijn dat Biobased verpakkingen in alle gevallen biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn, dat is namelijk niet het geval.

Verschillende trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige verpakkingsmarkt werden tijdens de sessies besproken. Afhankelijk van de (politieke, publieke) druk en wat het toevoegt aan hun imago, wordt er actief danwel passief gekeken naar het gebruik van biobased verpakkingen. Consumenten zijn doorgaans echter nog bewust bezig met bioverpakkingen. Vaak weet de consument niet wat het hen zelf (of de omgeving) oplevert wanneer zij producten kopen die biobased verpakt zijn. Hierdoor levert het gebruik van biobased materiaal nog geen concreet voordeel op voor de afzet van het product.

Toch is een aantal grote brandowners al bewust met biobased verpakkingsmateriaal bezig. In het geval van Coca Cola ter verbetering van het imago, als marketingstrategie en als internationaal bekende brand heeft dit voor hen ook toegevoegde waarde. De deelnemers spraken verder over obstakels, unique selling points van bioverpakkingen en strategieën richting een biobased verpakkingsmarkt.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van bioverpakkingen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met adviseur Jacob van der Vis:

T – 0646748060
E – jacob.vander.vis@kvk.nl