Nieuws

Biobased Zoekt Boer

Biobased Zoekt Boer

De presentatie ‘Biobased Zoekt Boer’  voor boeren in de Hoeksche Waard op 9 september 2014 over de teelt van suikerbieten voor biobased toepassingen leverde veel reacties op. De circa 25 aanwezige akkerbouwers gaven aan bereid te zijn om meer suikerbieten te telen waardoor een alternatieve inkomstenbron ontstaat. De afschaffing van het suikerquota in 2017 en de daardoor verwachte toename van het bietenareaal helpt hieraan mee. Met het telen van suikerbieten verhogen boeren niet alleen de kwaliteit van hun perceel, maar generen ook extra inkomsten en leveren een bijdrage aan de groeiende biobased economie.

biobasedzoektboer1
Aanwezigen Biobased Zoekt Boer

De presentatie werd gegeven door Hans van Klink en Cees van Loon van DSD – onderdeel van een samenwerkingsverband dat een nieuw concept heeft ontwikkeld: het Betaprocess. Het Betaprocess, een gepatendeerde technologie,  maakt het via ‘direct processin’ mogelijk om organisch materiaal (zoals suikerbieten) in het geheel te verwerken. De groeiende vraag vanuit de chemische sector voor groene bouwstenen én de efficiëntie van het Betaprocess vormt een stevig fundament voor een rendabel verdienmodel.

biobasedzoektboer2
presentatie Hans van Klink, DSD

Ook werd tijdens de bijeenkomst een film getoond (zie hier) waarin het Betaprocess concept verder werd toegelicht. Deze film werd mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het project Go Bio! Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) ondersteunt het initiatief door begeleiding en een financiële bijdrage.

De presentaties van deze avond zijn te downloaden via Slideshare, zie hier.
Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met:

Hans van Klink, DSD, 06-53404721, hans@dsdbv.com
Tom Bakker, TBT Consultancy, 06-11567249, tombak.nl@gmail.com