De veevoederindustrie is een belangrijke sector voor de concurrentiekrachtige agrifood industrie in Nederland. En ook in deze sector zijn bedrijven bezig hun producten te verduurzamen. Zo is Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel) betrokken bij een innovatietraject van een veevoederproducent, om grondstoffen (zoals vismeel en –olie) te vervangen door een plantaardig alternatief – zoals zeewieren. Het doel is niet alleen om een duurzaam product te ontwikkelen, maar ook een product waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden in de markt. Op deze manier leidt biobased economie tot een waardeverhogende propositie voor afnemers. Bij het realiseren van deze ambitie betrekt het bedrijf diverse stakeholders, zoals kennispartijen en afnemers. Hoewel de experimenten met het product en het productieproces zich nog in een vroege fase bevinden, zijn de eerste uitkomsten veelbelovend.

zeewier
Zeewier blijkt een interessante biomassa te zijn voor veevoerproducenten

Wilt nu meer informatie over dit initiatief of de mogelijkheden van biobased economy voor uw bedrijf? Neem dan contact op met adviseur Arjan Jansma:

t +31 88 585 37 19
m +31 651 078 309
e arjan.jansma@kvk.nl