Biobased inkopen? Hoe dan?
Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst over Biobased inkopen van het samenwerkingsverband Holland Rijnland in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Wij nodigen je hiervoor graag van harte uit.

Tijdens deze bijeenkomst willen we voorbeelden laten zien hoe gemeenten relatief snel, eenvoudig en betaalbaar over kunnen stappen naar biobased inkopen. Ook gaan we in op vragen zoals: Wat onderscheidt biobased producten van gebruikelijke producten? Hoe kan je als gemeente ondernemers op een laagdrempelige manier aanzetten tot het ontwikkelen en produceren van biobased producten? Hoe kan de gemeente haar rol als voorbeeldbedrijf en als ‘launching customer’ waarmaken? Op welke manier veranker je dat in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid? In hoeverre kunnen biobased producten concurreren met de niet biobased producten?

 

Datum: Donderdag 12 maart 2015

 

Programma:

 

15.00 uur:     Inloop met koffie en thee

15.30 uur:     Welkom door Tseard Hoekstra, portefeuillehouder Economische Zaken in Holland Rijnland en wethouder Verkeer Alphen aan den Rijn

15.40 uur:     Bedrijfspresentatie gastbedrijf

15.50 uur:     “Biobased show: over natuurlijke oplossingen gesproken”, door Bert van Vuuren, Ambassadeur Centre of expertise Biobased Economy (CoE BBE) en biobased ondernemer (Natural Plastics)

16.15 uur:     “Waarom biobased inkopen?” door Jan Bruurs, Kamer van Koophandel

16.30 uur:     “Hoe koop ik biobased in?” door Martin Scherpenisse, hoofd afdeling Inkoop

Provincie Zeeland

16.55 uur:     Vragen en discussie

17.15 uur:     Afsluiting en netwerkborrel.

Tijdens de netwerkborrel zijn diverse biobased producten voor de buitenruimte te zien.

Het stimuleren van de Biobased Economy is een belangrijk speerpunt in het economisch beleid van de regio HollandRijnland. Biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’.

Voor de 14 samenwerkende gemeenten in deze regio zijn hiervoor alle bouwstenen aanwezig: het Bio Science Park, de Greenports, kennisinstellingen, agrariërs en bedrijfsleven in het Groene Hart.

Naast het stimuleren van de ontwikkeling voor nieuwe innovatieve Biobased producten zijn gemeenten ook een potentiële klant voor deze producten. Gemeenten kunnen gericht een vraag naar biobased producten creëren. Deze vraag kan als belangrijke motor fungeren voor het bedrijfsleven om enerzijds meer biobased producten te produceren en anderzijds nieuwe biobased producten te ontwikkelen.

 

Wij hopen je donderdag 12 maart a.s. te ontmoeten. Mocht je een collega mee willen nemen voor wie deze bijeenkomst ook interessant kan zijn, dan is deze van harte welkom.

Graag vooraf even aanmelden met een mailtje o.v.v. ‘Biobased-bijeenkomst’, met je naam, functie, organisatie en telefoonnummer te sturen naar Anne Quist: aquist@hollandrijnland.net

De initiatiefnemers voor deze bijeenkomst,

 

Jan Bruurs, Kamer van Koophandel/Go Bio

Koen Knol, Kamer van Koophandel/Go Bio

Bert van Vuuren, CoE BBE

Simon Bremmer, Holland Rijnland

Jeroen Ververs, Holland Rijnland