Nieuws

Biobased Festivals: Workshops!

Biobased Festivals: Workshops!

Duurzame & Biobased Evenementen

afval

 

Nederlandse evenementen en festivals trekken gezamenlijk miljoenen bezoekers op jaarbasis. Om deze bezoekers een ontspannende en inspirerende tijd te bieden, wordt in korte tijd een compleet terrein opgebouwd en weer afgebroken. Grote festivals belasten helaas ook het milieu en de directe omgeving. Niet alleen door de stroomgenerators voor licht, koeling en geluid, maar vooral ook door de bezoekers die met tienduizenden tegelijk naar het festivalterrein komen. Organisatoren kampen dan ook met bergen afval; drinkbekers, glas en karton, maar ook complete tenten die worden achtergelaten op het kampeerterrein.

Het programma “Duurzame en Biobased Evenementen” biedt festival-organisatoren de kans om sneller en slimmer te verduurzamen!

KvK project GoBIO! en Stimular organiseren hiervoor een driedelig workshop-programma voor u. U hoort inspirerende praktijkvoorbeelden  van experts over energie, inkoop en afvalscheiding en ook wat uw communicatiekansen zijn. U krijgt bovendien een nulmeting aangeboden met een milieuanalyse van uw eigen evenement en kunt hierover met collega-organisatoren in gesprek.

Workshop-programma voor festival- en evenement-organisatoren

Workshop 1: Energie, 7 Oktober 13:30 – 17:30

Inleiding: de milieubelasting van een gemiddeld festival, door Stimular

Praktijkcase van een regionaal festival, door XO-live

Thema energie: 20 tot 40% besparen op diesel voor generatoren, door ZapConcepts

  • Duurzame keurmerken, door Stimular
  • Introductie nulmeting met de milieubarometer, door Stimular

 

 Workshop 2: Inkopen en Afvalscheiding, 18 November 13:30 – 17:30

Inleiding: Wat verwacht de overheid van je?

Thema Afvalscheiding: klassiek versus biobased

  • Welke scheiding is mogelijk, door TrashprEvent
  • Welke voordelen levert biobased materialen op t.o.v. klassieke materialen, door Partners for Innovation, Siem Hafmans
  • Praktijkcase van een stadsfestival door, Bruis Maastricht

Thema biobased inkoop: Bioverpakkingen en disposables, wat is mogelijk

 Workshop 3: Communicatiekansen en Terugkoppeling, 16 December 13:30 – 17:30

Thema Communicatiekansen:

  • Praktijkcase Mysteryland, Hoe betrek je leveranciers bij je plannen, door ID&T
  • Communicatie naar bezoekers, door Double2productions
  • Welke netwerken zijn er voor duurzame festivals

Terugkoppeling:

  • Milieubarometer resultaten
  • Actieplan

Deelnemen?

Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Deelname aan de workshopcyclus kost € 300,- excl. BTW. Dit is incl. ondersteuning bij de nulmeting én een jaar gebruik van de Milieubarometer twv. € 198,-. De nulmeting vindt plaats tussen workshop 1 en 3. Wilt u meer informatie of deelnemen? Stuur dan een mail aan Jeroen van Ieperen: jeroen.van.ieperen@kvk.nl
GO BIO logoo       kvk      stimular

Posted on