Nieuws

Bijeenkomst Topsurf

Bijeenkomst Topsurf

Op donderdag 3 juli 2014 vond een bijeenkomst te Zegveld plaats tussen diverse stakeholders rondom het concept TopSurf. TopSurf is een toemaakdek met een samenstelling van lokaal aanwezige organische producten. Een groep ondernemers en organisaties – Baars-Namicon, MH WaterZaken, PPP-Agroadvies, Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), Maverko– pakken samen met 10 boeren de uitdaging op om TopSurf verder te ontwikkelen en te implementeren.

topsurf

Dit initiatief wordt gestimuleerd vanuit het project Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel), dat ook helpt met begeleiding en een financiële bijdrage. De Kamer van Koophandel heeft via haar sectorbrede expertise en netwerk partijen als het Hoogheemraadschap Rijnland en Heineken weten te interesseren voor het project.

De onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde kwamen waren:
–          Doelstelling TopSurf
–          Uitgangspunten project
–          Inzet van kennis en ondersteuning
–          Subsidiemogelijkheden
–          Ondersteuning project Go Bio!

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met Herman Hartgers:

06 46 74 81 06
herman.hartgers@kvk.nl

Posted on