Bijeenkomst Rotterdam Bioport Challenge 2014

IMG_5670

 

De ontwikkeling van BioPort Rotterdam moet bijdragen aan een toekomstbestendig, resillient chemisch cluster. Een cluster dat ideeën van buiten. De Rotterdam BioPort Challenge is er op gericht nieuwe ideeën op te halen en uit te werken tot business plannen. Bovendien wil de Rotterdam BioPort  niet volledig afhankelijk is van fossiele grondstoffen, maar een brede basis heeft en klaar is voor een duurzame toekomst, economisch, sociaal en met een gezonde en veilige leefomgeving. Dat is ook de toekomst van de huidige Young Professionals. De Rotterdam Bioport Challenge 2014 wil hen de kans bieden daaraan een bijdrage te leveren. Nieuwe ontwikkelingen als Rotterdam BioPort vragen ook om creatieve

Challenge ook een netwerk binnen  halen dat nu (nog) niet verbonden is aan de ontwikkeling van Rotterdam BioPort. Om toekomstige uitdagingen aan te kunnen heeft Havenbedrijf onconventionele allianties nodig.

fotobioportchallenge
KvK /GoBIO! heeft mede de bijeenkomst georganiseerd en haar MKB netwerk ingebracht en 2 tafels van de Young Professionals begeleid. Aan de hand van het Canvas Business Model worden nu 6 kansrijke BBE gerelateerde business clusters uitgewerkt. Op deze manier  worden de 45 deelnemende Young Professionals verder bewust gemaakt van de mogelijkheden ie de biobased economie kan bieden. Dit is één van de doelstellingen van het project GoBIO!.

Belangrijk spin-off van de bijeenkomst is de ontwikkeling van een business cluster rondom de bèta-technologie van het MKB bedrijf DSD BV. Met behulp van deze technologie kan marktconform ethanol worden geproduceerd uit pulp van suikerbieten en andere suikerhoudende restromen aanwezig in de Rotterdamse haven
.