Nieuws

Bijeenkomst Biobased Inkopen

Bijeenkomst Biobased Inkopen

Biobased inkopen is kansrijk, maar het vraagt bestuurlijk en ambtelijk doorzettingsvermogen en lef om dit voor elkaar te krijgen. Dat is in het kort de conclusie van de bijeenkomst Biobased inkopen waar inkopers, beheerders en beleidsmedewerkers informatie kregen en discussieerden over biobased inkopen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Holland Rijnland in samenwerking met het stimuleringsprogramma GoBio! van de Kamer van Koophandel en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE).
Biobased inkopen waarom dan? Hoe dan? Bert van Vuuren, ambassadeur van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) en directeur van Natural Plastics, gaf een presentatie over zijn missie om met zijn bedrijf de grote hoeveelheden niet afbreekbaar plastic in de natuur terug te dringen. Hij had een breed assortiment meegenomen van producten die nu al toepasbaar zijn in de openbare ruimte, waaronder boomankers, peilbuizen, stoeptegels en wegbewijzering. klik hier voor de presentatie van Bert van Vuuren.

Koen Knol programmamanager GOBio en senior adviseur van de Kamer van Koophandel gaf een presentatie over het belang van de Biobased Economy om natuurlijke kringlopen te sluiten en daardoor niet afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Overheden kunnen het goede voorbeeld geven door biobased in te kopen. Daarmee wordt ook – 2 – Holland Rijnland Biobased is een initiatief van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen in Holland Rijnland om de ontwikkeling van een Biobased Economy te versnellen. www.hollandrijnland.net/bbe TeTechnischesfsf het MKB en de werkgelegenheid in deze opkomende sector gestimuleerd. Klik hier voor de presentatie van Koen Knol. Om in te gaan op de vraag ‘hoe biobased in te kopen?’ lichtte Bert van Vuuren de aanpak van de provincie Zeeland toe. In die provincie is het Biobased inkopen al in verschillende delen van de organisatie ingevoerd. Klik hier voor de presentatie. Voor vragen of praktische tips om biobased inkopen in te voeren kan contact worden opgenomen met Martin Scherpenisse, hoofd afdeling verkoop provincie Zuid-Holland (mc.scherpenisse@zeeland.nl, tel. 0118- 631286).

Op 30 april organiseert de provincie Zeeland een bijeenkomst speciaal gericht op inkopers en beleidsadviseurs van aanbestedende diensten. Klik hier voor meer informatie. De ‘hoe’ vraag stond centraal in de discussie. Biobased inkopen vraagt om een aanpak die over afdelingsgrenzen heen gaat. Beleidsadviseurs, projectleiders openbare ruimte en de beheerders moeten gezamenlijk zorgen dat het gebruik van biobased materialen de nieuwe standaard wordt. Een wethouder die hart voor het thema heeft is essentieel voor het welslagen. Dit vraagt ook om een andere denkwijze en werkwijze over hoe in te kopen. Biobased producten zijn niet duur als er ook wordt gekeken naar het beperken van de beheerkosten, aangezien de producten in veel gevallen biologisch afbreekbaar zijn en dus niet verwijderd hoeven te worden.

De beheerkosten spelen echter vaak geen rol in de aanbesteding. Wanneer gemeenten biobased producten ook gebruiken om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen vorm te geven, zijn de mogelijkheden legio. Inzicht in welke producten biobased kunnen worden ingekocht en een bijbehorende checklist zijn daarbij noodzakelijk. Bedrijven die nu al biobased producten leveren kunnen hierin een rol pakken. Vervolg Er wordt een mailgroep gemaakt om geïnteresseerde partijen praktische tips mee te geven over hoe biobased inkopen kan worden doorgevoerd en de partijen worden geattendeerd op interessante bijeenkomsten over biobased inkopen. In mei of begin juni organiseert de Biobased Delta Zuid Holland een biobased roadshow in het provinciehuis van Zuid-Holland. Het motto van deze bijeenkomst is ‘Aan de slag in één dag Biobased’. Tijdens deze dag zal er een scala aan biobased producten worden gepresenteerd. Verder zal er aandacht besteed worden aan ‘best practices’, duurzaamheidscriteria en kansen voor de openbare buitenruimten. Contactpersonen hiervoor zijn Sanne Koot (sanne.koot@biobaseddeltazh.nl; tel 06-30404276) en Carolien Huisman (carolien.huisman@biobaseddeltazh.nl; tel. 06- 18309744).

Daarnaast gaat Holland Rijnland verkennen op welke wijze dit onderwerp ook bestuurlijk bij de gemeenten in Holland Rijnland onder de aandacht kan worden gebracht. Meer informatie: Contactpersonen: Jeroen Ververs –Holland Rijnland (jververs@hollandrijnland.net tel. 06- 46165079) Simon Bremmer – Holland Rijnland (sbremmer@hollandrijnland.net, tel. 071- 5239060) Koen Knol – GoBio! en Kamer van Koophandel (koen.knol@kvk.nl tel. 06- 22516586 ) Bert van Vuuren – Ambassadeur CoE BBE en directeur Natural Plastics.(bert@naturalplastics.nl tel 06– 51108947). Voor meer informatie over Holland Rijnland Biobased Economy: www.hollandrijnland.net/bbe en Twitter

Posted on