Er is toenemende aandacht voor de productie en verdere verwerking(raffinage) van algen. Er is een periode geweest dat algen gezien werden als de toekomstige producent van biobrandstoffen. Duidelijk is geworden dat de kosten om via algen brandstof te produceren nog veel te hoog zijn en dat zal de komende decennia zo blijven.

Wel is het mogelijk gebleken om de algenproductie steeds gecontroleerder en efficiƫnter te laten verlopen. Men richt zich op hoogwaardige toepassingen d.w.z. voedingssupplementen en de pharmaceutische industrie. Ook het produceren van (essentiƫle) aminozuren en vetzuren die toegevoegd kunnen worden aan veevoer wordt steeds interessanter. Dit geldt zowel voor jonge dieren als binnen de aquacultuur (kweekvis en bijv. oesters). Wel dient de kostprijs van algen dan verder te dalen van 25 euro per kg d.s. richting 10 euro per kg. d.s.

algen
Algen als grondstof voor voeding en farma

Een flink aantal bedrijven in Zuid-Holland is actief op dit terrein. Het bedrijf Algae Food & Fuel uit Hendrik Ido Ambacht is aan de slag gegaan in gesloten reactoren en gebruikt LED-verlichting onder water om algen te laten groeien. Ook hebben zij in samenwerking met TNO een mobiele algenraffinage-unit gebouwd. Onder de naam VALORIE staat deze installatie momenteel op de WUR-locatie ACRESS te Lelystad.

Ook LGEM uit het Westland heeft inmiddels haar sporen meer dan verdient. Zij werken vooral met buizenreactoren om onder geconditioneerde omstandigheden algen te kweken. O.a. bij de WUR te Bleiswijk staan buizenreactoren opgesteld waarmee proeven worden gedaan om na te gaan of algenproductie interessant is als nieuwe/2de inkomstenbron voor glastuinders.

Algae Fargate maakt gebruik van zogenaamde platenreactoren waardoor het mogelijk is om de productie per liter per dag verder op te voeren. Het lijkt mogelijk om 5g d.s. aan algen per liter per dag te produceren. Wel zijn de investeringskosten hoger dan buizenreactoren of vijversystemen.

algenraffinage

Mobiele algenraffinage van bedrijf AF&F uit Hendrik Ido Ambacht

Samen met een aantal andere bedrijven die zich in Zuid-Holland met de productie en verwerking van algen bezig houdt, zal getracht worden om onderling kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Mogelijk dat een dergelijk cluster leidt tot een rendabele bedrijfstak met veel toekomstperspectief.

Voor meer informatie over dit cluster, of over de mogelijkheden met biobased economy, kunt u contact opnemen met:

Adviseur KvK
Bob Weehuizen
bob.weehuizen@kvk.nl
06-22907387