Nieuws

15 oktober: Design Pressure Cooker GoBio

15 oktober: Design Pressure Cooker GoBio

Tijdens deze Design Pressure Cooker (DPC) GoBio! komen ontwerpvragen over het verbeteren van biobased producten, diensten en experiences aan bod. De focus ligt op korte termijn resultaten. Voor een goede match met een ontwerpbureau stelt de KvK u voorafgaand aan een DPC, persoonlijk voor aan een aantal ontwerpers met relevante kennis en vaardigheden. Vervolgens gaat u samen een hele dag met uw ontwerpvraagstuk aan de slag. In de vorm van prototypen, schetsen en tekeningen ligt er aan het eind van de dag een concreet voorstel voor een product, een verpakking, een strategie of positionering.

Meer informatie en aanmelden

Download Flyer